• 0

Cena

Druh hasiva

Hmotnost hasiva

Třída požáru

Využití

Automatické hasicí přístroje
a prostředky

Nabízíme samostatné automatické hasicí přístroje a prostředky. Hasicí přístroje s větším obsahem hasiva k ochraně prostoru díky zavěšení ze stropu nebo ze stěny a menší hasicí prostředky s ekologickým čistým hasivem pro ochranu vaší elektroniky, počítače,


Filtrování
ikona